SUPER - KALKULACIJA POLICA OSIGURANJA

SUPER omogućuje bilo kakve načine obračunavanja polica osiguranja, bez dodatnog programiranja.

Također, bilo kakve izmjene u politici osiguranja, mogu se uvesti u rad istog dana kada uprava donese odluku o tome, također bez izmjena u programima.

Za ilustraciju, ovdje se prikazuje konkretan primjer kalkulacije polica osiguranja za jedno osiguravajuće društvo.

Prikazuje se obrada polica za osiguranje:

Na sličan način, može se razraditi i bilo kakva druga vrsta osiguranja.
 

Osiguranje osobnih automobila

Oznaka    Opis

riz             koeficient za rizik

pok           koeficient za pokriće

bm            koeficient za bonus/malus

d1             koeficient doplate za taxi ili rentacar

d2             koeficient doplate za > 5 osoba ili prevoz tereta

pt              koeficient popusta za tjelesno oštećenje

kat            koeficient popusta za katalizator.

Osiguranje teretnih automobila
Za sve tipove vozila, moraju biti pohranjeni koeficienti za premijsku grupu, zavisno od snage vozila            (0,581 - 2,099), u nastavku označeno sa "pg" i stopa poreza na promet "p".

Ostali podaci, koji se dalje navode:

Oznaka      Opis

riz               koeficient za rizik

pok            koeficient za pokriće

bm             koeficient za bonus/malus

d3              koeficient doplate za explozivne tvari

d4              koeficient doplate za iznajmljivanje

sk              stopu popusta za plaćanje gotovinom.

Na osnovu svih ovih podataka, SUPER izračuna, prema formulama unesenim u bazu podataka: premiju osiguranja:

P = 58021,43 x pg x (1+riz) x (1+pok) x (1+bm)

i ukupan iznos osiguranja:

UTE = P x (1+d3) x (1+d4) x (1+kat)x (1+sk/100) x (1+p/100)

Tok rada u poslovnici gdje se prave police je slijedeći: