SUPER - GRUPNA TEHNOLOGIJA
 
SUPER omogućuje korištenje koncepta grupne tehnologije, koji je jedan od temeljnih faktora za realizaciju tzv. CIM koncepta (Computer Integrated Manufacturing), odn. računalom integrirane proizvodnje.

S tim u svezi, SUPER nudi slijedeće mogućnosti:

ANALIZA TEHNOLOŠKIH PROCESA
Omogućuje utvrđivanje:

Pod tehnološki sličnom grupom podrazumjevamo proizvode u čijoj proizvodnji se koristi ista ili slična grupa radnih mjesta.

Ova analiza radi se na osnovu normativa rada pohranjenih u SUPER, a dobiju se podaci:

TEHNOLOŠKI SLIČNI PROIZVODI
Za dati niz radnih operacija i/ili materijala dobije se lista svih proizvoda u čijoj izradi su zastupljene te operacije i/ili materijali.

Pri tome, svaka operacija u nizu ili materijal može imati više alternativnih varijanti. Dakle, ako se nizom sa (alternativnim) operacijama i materijalima definira tehnološka grupa, dobije se lista pripadnika te grupe.  

PROIZVODI SA ISTIM OPERACIJAMA
Dobije se lista svih (polu)proizvoda za koje se radne operacije odvijaju na istim radnim mjestima. Pri tome može se zadati za koje operacije, po redoslijedu, se traži lista (npr. od druge do pete).

Ove opcije SUPER-a omogućuju izradu standardnih, tipskih tehnologija za određene vrste proizvoda, izradu boljih i ekonomičnijih alata, optimalno grupiranje radnih mjesta u proizvodnji, tj. formiranje proizvodnih odjela, optimizaciju unutarnjeg transporta itd.