SUPER - UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
 
Opći opis
 
Strukturne veze (sastavnice)  
 
   Automatsko upravljanje zalihama
Grupna tehnologija i konstrukcija  
 
   Planiranje proizvodnje 
Kalkulacija cijena proizvoda  
 
   Lansiranje proizvodnje 
  
  
Optimizacija programa proizvodnje
  
  
   Terminiranje proizvodnje  
 
Kontrola kvalitete  
 
   Praćenje proizvodnje 
Obračun troškova proizvodnje    Upravljanje serijama (šaržama)