SUPER - PRIMJENA FORMULA ZA KALKULACIJU CIJENA I  OBRAČUN PROMETA

SUPER je jedini sustav na tržištu koji omogućuje da se za razne vrste kalkulacija, rekalkulacija i obračuna, mogu koristiti formule koje zadaje korisnik. Drugim riječima, SUPER prihvata eksternu inteligenciju i koristi
je u svakodnevnom funkcioniranju.

Formule se u SUPER-u koriste za:

Elementi koji se mogu koristiti u formulama su sljedeći: Formule su strukturne i izvršne.
Strukturnim formulama definira se lista elemenata cijena koji se kalkuliraju.
Izvršnim formulama definira se kako se kalkulira svaki element strukturnih formula.

Strukturne formule imaju slijedeći oblik:

                XXX         E1,E2,E3,E4,E5,
                   !            ----------------------
                   !                       !_ elementi cijene
                   !_ šifra strukturne formule

Izvršne formule imaju slijedeći oblik:

       E5          (E1+E2)*E3/E4=
          !          ------------------.
          !                           !_ način izračunavanja E5,  koristeći druge elementa cijena
          !_ šifra elementa cijene

Opći oblik formula je slijedeći:

 G              A,C,D,@E,F,

 A              A=                          uzima se iz registra cijena

 C             $A=                         računa se % ili iznos popusta registriran uvjetima vezanim za klasu
                                                 proizvoda, proizvod, partnera itd., primjenjen na A (opcija 1.27.)

 D              #K*A/100=            K= VRIJEDNOST  u karakteristici robe (vrsta karakteristike = "K").

 E                                             uzima se VRIJEDNOST iz konstanti, vrsta = VRIJ, sifra = E

 F              A+(C-D)/E=          bilo kakva kombinacija prethodnih cijena.

Primjer: KALKULIRANJE CIJENA GORIVA

Unosi korisnik preko ekrana, opcija 1.8.:

određuje korisnik:                                                         formula

1. fak fakturna cijena dobavljača (cijena na granici)            fak=

2. TRA  transportni troškovi                                                   TRA=

iznosi koje određuje država:

3. PUT putarina                                                                       PUT=

4. PPP poseban porez na promet                                        PPP=

5. PPR osnovni porez na promet                                          PPR=

6. MPC maloprodajna cijena                                                 MPC=

7. VPC veleprodajna cijena                                                   VPC=

Opcijom A.7.4. SUPER kalkulira ostale elemente cijene, po strukturnoj formuli:

           CGO      CEV,NAB,PLP,MMR,PCM,POM,PUV,VMR,PCV,POV,

Računanje pojedinih komponenti strukturne formule vrši se prema izvršnim formulama:

       po formuli                                upisuje se u:       opis

       fak/100=                                            CEV      carinska evidencija

       fak+CEV+PPP+TRA=                    NAB       nabavna cijena goriva

       MPC*15/1000= PLP                       PLP        provizija platnog prometa

       MPC-NAB-PLP-PUT-PPR=           MMR      maloprodajna marža

       NAB+PLP-NMR=                            PCM       maloprodajna cijena bez poreza

       PCM-PUT=                                       POM      porezna osnovica u maloprodaji

       (POM-NAB)*10/11=                         PUV       porez na RUC u veleprodaji

       MMR-PUV=                                      VMR       veleprodajna marža

       NAB+PLP+VMR=                            PCV       veleprodajna cijena bez poreza

       PCV+PUT=PUV=                            POV       porezna osnovica u veleprodaji
 

Efekti koji se postižu korištenjem formula su slijedeći: