SUPER ZA POTREBE VOJSKE
 
Za potrebe vojske, SUPER može osigurati podršku kompletnoj vojnoj logistici. Može se instalirati na mala, prenosiva računala, kao i na velika računala sa 1000 i više terminala. Komunikacijskim linijama, neograničen broj računala na kojima je instaliran SUPER, može se povezati u mrežu. Na taj način, SUPER omogućuje efikasno upravljanje, od nivoa vojne jedinice, do upravljanja vojskom na nivou države.

SUPER za potrebe vojske može osigurati podršku integralnog upravljanja u slijedećim oblastima:
 
OPĆE FUNKCIJE

UPRAVLJANJE AKTIVNOSTIMA JEDINICA  
PROIZVODNJA VOJNE OPREME IZGRADNJA OBJEKATA  
ODRŽAVANJE OBJEKATA, NAORUŽANJA I UREĐAJA