SUPER - RAD PREKO INTERNET-a
 

SUPER se može koristiti preko INTERNET-a na slijedeće načine:

  1. Direktni rad preko INTERNET-a (on line rad).
Za ovo je potrebno: Na taj način, radi se bez ikakvih izmjena u odnosu na rad preko lokalnih radnih stanica, tj. korisnik ne vidi nikakve razlike.
  1. Paketna obrada podataka:
  1. Kombinacija prethodnih načina
U svakoj varijanti, SUPER radi izuzetno efikasno, jer koristi vrlo malo komunikacijskih i računalnih resursa.
  1. Korištenje INTERNET-a za bazu informacija
Efekti koji se ovim postižu su slijedeći: