SUPER - NEPREKIDNO AUTOMATSKO FUNKCIONIRANJE
 
 

SUPER je potpuno automatiziran sustav i  funkcionira bez nadzora i intervencija ljudi.

Računalo i radne stanice mogu godinama biti uključeni, bez gašenja, a SUPER je neprekidno na raspolaganju korisnicima.

Inače, računalski informacijski sustavi redovno zahtjevaju sistemske i aplikacijske programere, operatore i sl., za podizanje i spuštanje baze podataka, čišćenje diskova, pokretanje programa za izradu izvještaja i sl.

SUPER sve ovo obavlja potpuno automatski i može godinama funkcionirati bez ikakve intervencije ljudi.

Ovo se ostvaruje na slijedeći način:

Ovo se radi iz slijedećih razloga: Efekti koji se postižu su slijedeći: