S U P E R - OPĆI OPIS

SUPER je  generalizirani informacijski sustav za upravljanje poslovanjem u različitim tipovima organizacija. Obuhvata kretanje materijala, novca, rada i informacija, odn. sve relevantne aspekte upravljanja, u organizacijama.

SUPER podržava:

 Dakle, SUPER je informacijski meta sustav -  može se koristiti u praktično bilo kakvoj vrsti organizacija.

U dosadašnji razvoj SUPER-a utrošeno je preko 400 čovjek-godina rada visoko kvalificiranih eksperata i dalje se neprekidno razvija uz korištenje najmodernijih dostignuća informatičke tehnologije. Do sada je instaliran na preko 80 instalacija.

OPĆE KARAKTERISTIKE SUPER-a

SVEOBUHVATAN I UNIVERZALAN
Obuhvaća upravljanje  tokovima materijala, novca, rada i informacija u bilo kakvim organizacijama, te predstavlja solidnu osnovu za izgradnju informacijskog sustava za organizacije bilo kojeg tipa.

INTERAKTIVAN
Sve transakcije obrađuju se istog trenutka kad ih korisnik unosi u sustav , istog trenutka, korisnik dobiva reakciju sustava (ispravna ili pogrešna transakcija, odgovor na upit i sl.) i istog trenutka se ažuriraju podaci o stanju poslovanja.

JEDNOSTAVAN ZA RUKOVANJE
Kompletno korištenje SUPER-a obavlja se tako da korisnik, pritiskom na 1-2 tipke tastature ili miša, vrši izbor opcija koje mu se nude na ekranu, posredstvom hijerarhijski organiziranog vodiča (menu-a). Korisnik može stoji na raspolaganju nekoliko varijanti vodiča, čiji izgled može prilagođavati po svom izboru.

POUZDAN
Primjenjena projektna rješenja u SUPER-u pažljivo su razrađena, standardizirana i testirana. Ugrađene su mnoge mjere za osiguranje pouzdanog rada sustava, od kontrole pristupa podacima, do postupka u slučaju kvara računala. Takoder, višegodišnje korištenje na više desetina instalacija, predstavlja najbolju verifikaciju pouzdanosti SUPER-a.

BOGAT INFORMACIJAMA
SUPER ima jedinstven sustav za generiranje informacija koji omogućuje korisniku dobivanje cca više stotina vrsta osnovnih oblika informacija u više milijardi varijacija. Izabrane informacije, uvijek ažurne, neprekidno mogu biti na raspolaganju korisniku u bazi informacija.

UPRAVLJAČKI ORIJENTIRAN
Posebna pažnja je posvećena aspektu upravljanja poslovanjem, odn. informacijskim potrebama uprave i vlasnika.

MULTIVALUTNI RAD
Novčane vrijednosti u svim izvješćima SUPER-a mogu se dobiti preračunate u bilo koju valutu, po izboru korisnika, odnosno korigirane za stvarne ili hipotetičke koeficijente inflacije.

UČINKOVIT
Projektiran je tako da se podacima pristupa najkraćim pristupnim putevima i za obrade se primjenjuju pažljivo optimizirani algoritmi.

EKONOMIČAN
Zahtjeva minimalnu količinu računalske opreme u odnosu na druga poznata rješenja. Također nije potreban nikakav dodatni software niti osoblje sa računalskom izobrazbom.

ELASTIČAN
Razrađeni su mehanizmi koji omogućuju da se lako i brzo mogu ispuniti eventualni naknadni specifični zahtjevi korisnika, bez dodatnog programiranja.

DOBRO DOKUMENTIRAN
Sadržaj baze podataka, uputstva za unos podataka, opisi podsustava i ostale relevantne informacije potrebne za korištenje sustava, pažljivo su razrađene i pohranjene u sam SUPER. To omogućuje njihovo lako korištenje preko vodiča, te daljnji razvoj i održavanje.

MULTILINGUALAN
Može se koristiti na više jezika korisnika (npr. hrvatskom, slovenskom, engleskom itd.), odnosno korisnik može sam unijeti naslove koje želi da se pojavljuju u izvještajima.

Sveukupno, SUPER je najbolji informacijski sustav na tržištu. Omogućuje punu kontrolu tokova materijala, novca i rada, te poboljšanje performansi poduzeća u cjelini. Efekti već u prvoj godini premašuju ukupna ulaganja u informacijski sustav.