SUPER - FAKTOR OSOBNOG RAZVOJA KORISNIKA
 
 
SUPER omogućuje intenzivan osobni razvoj korisnika, bez obzira da li je glavni direktor ili radi u prodaji, nabavi, proizvodnji i.t.d.  Nadalje se ovo detaljnije obrazlaže.

Svako sredstvo za podršku kognitivnim (spoznajnim) procesima pomaže osobni razvoj korisnika tog sredstva, u onoj mjeri u kojoj nudi:

Sve to omogućuje sticanje novih saznanja, dakle osobni razvoj korisnika sredstva.

To važi za poslovni informacijski sustav, CAD sustav, program za igranje šaha, i.t.d., odn. za sve što pomaže misaone procese sa određenom svrhom.

SUPER omogućuje osobni stručni razvoj korisnika na slijedeće načine:

Ukratko, široke mogućnosti korištenja SUPER-a omogućuju da korisnik neprekidno nalazi nove načine unapređenja poslovanja, uz kontinuirano osobno usavršavanje.