SUPER - SUSTAV SA NAJBOLJIM PERFORMANSAMA NA TRŽIŠTU
 

Performanse SUPER-a, na najslabijem COMPAQ - Alpha računalu, koje se može kupiti, znatno su bolje od performansi bilo kojeg drugog rješenja na tržištu, na opremi i desetinama puta skupljoj. Dakle, dobijen je potpuno novi kvalitet rješenja. Ovdje se ukratko opisuje kako je to postignuto.
 
RAD IZ CENTRALNE MEMORIJE

Od početka 90-tih godina, računala rade sa vrlo velikim centralnim memorijama, veličine više gigabajta. Ovaj trend se nastavlja, tj. centralne menorije su sve veće, brže i jeftinije. Sada i najjeftinija računala imaju memoriju od više gigabajta.

Ovaj trend iskorišten je tako da, ukoliko ima dovoljno memorije, SUPER radi na slijedeći način:

Ostala rješenja na tržištu rade tako da su podaci smješteni na diskovima, te je brzina rada u najvećoj mjeri određena brzinom rada diskova.

Na ovaj način kompletno opterećenje rada računala prebacuje se sa diskova na najbrže komponente računala - centralnu memoriju i procesor. Naša mjerenja pokazuju da se postižu brzine rada cca 15 puta (1500%) veće nego kad se radi na uobičajen način, sa diskova.
 

BAZA INFORMACIJA

Primjena koncepta baze informacija, omogućuje slijedeće dalje povećanje efikasnosti:

NAPREDNI ALGORITMI

Funkcioniranje SUPER-a je višestruko optimizirano: