SUPER - PRILAGODLJIVOST POTREBAMA KORISNIKA
SUPER je generalizirani informacijski sustav i podržava upravljanje tokovima materijala, rada, novca i informacija u organizacijama neograničene složenosti.

Dakle, SUPER je metasustav, koji se može prilagoditi bilo kakvom tipu i veličini organizacije. S tim u svezi, prilagodljivost potrebama korisnika temeljna je osobina SUPER-a. Postignuta je na slijedeći način:

GENERALIZIRANA RJEŠENJA
Rješenja za oblasti poslovanja razrađena su tako da ne ovise o tipu organizacije. Na pr., planiranje poslovnih aktivnosti na jedinstven način obuhvata nabavu, prodaju, proizvodnju, izgradnju objekata, održavanje, itd., tj. bilo kakve aktivnosti. To omogućuje korištenje SUPER-a u tvornici, trgovačkoj organizaciji, osiguravajućem društvu, biskupiji, vojsci itd., tj. bilo kakvoj vrsti organizacija.

SLOBODNE STRUKTURE POSLOVANJA
Organizacijska struktura može biti proizvoljne dubine i širine. Isto važi i za strukture proizvoda, projekata, objekata održavanja, radnih naloga itd.

SLOBODNO DODAVANJE ATRIBUTA
Entitetima poslovanja (zaposleni, partneri, materijali, narudžbe itd) može se pridruživati neograničena količina osobina, kad god je potrebno. Također, entiteti mogu mjenjati osobine u toku vremena (npr. tarifni broj robe, stopa poreza za određeni tarifni broj, tehničke karakteristike proizvoda itd).

NAČINE RAČUNANJA ZADAJE KORISNIK
Omogućuje se korisniku definiranje računskih operacija sa faktorima poslovanja, kao na primjer kod:

Dakle, modaliteti valorizacije tokova materijala, rada i financijskih efekata slobodno se zadaju i mjenjaju, bez izmjena u programima.

NEOGRANIČEN BROJ VALUTA
Kompletno poslovanje može se obavljati bez ograničenja za broj i vrste istovremeno korištenih valuta. Takođe, svi izvještaji mogu se dobiti preračunati u bilo koju valutu.

SLOBODNO MJENJANJE NAZIVA POJMOVA
SUPER se može koristiti u neograničenom broju jezika. Isto tako, u okviru jednog jezika, korisnik može slobodno mjenjati nazive pojedinih pojmova, tj. natpise kolona u izvještajima u skladu sa žargonom u svojoj organizaciji.

SLOBODNO FORMIRANJE IZVJEŠTAJA
Kod dobivanja izvještaja, korisniku se omogućuje izbor:

Na ovaj način, omogućuje se dobivanje ogromnog broja varijacija, u okviru kojih korisnik izabire ono što mu odgovara.

Ovim se osigurava: