SUPER - UGODNOST KORIŠTENJA SUSTAVA

"Prijateljstvo prema korisniku", odn. ugodnost korištenja, važan je aspekt kvaliteta informacijskog sustava. Iako je termin često u upotrebi (user friendliness), nije sasvim jasno šta je to. Zbog toga, ovdje se prvo postulira šta je sadržaj pojma "prijeteljstvo prema korisniku", a zatim, šta SUPER, s tim u svezi, nudi.

ŠTA JE UGODNOST KORIŠTENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Za ocjenu ugodnosti korištenja bilo kojeg sredstva, pa i informacijskog sustava, opći kriteriji su slijedeći:

Ostali kriteriji odnose se na to kako postiže svrhu - evo tih kriterija: Pri tome, teži se minimiziranju potrebnog vremena, znanja i koncentracije. Slijedi evaluacija SUPER-a po ovim kriterijima.

EFEKTIVNOST SUPER-a
Svrha informacijskog sustava za upravljanje poslovanjem je:

SUPER ove potrebe podržava kompletnije od bilo kojeg drugog sustava na tržištu. Nema niti jednog drugog sustava na tržištu sa tako širokom paletom mogućnosti u okviru jednog sustava. Dakle, lista odgovora na šta sve sustav može da radi, kompletnija je nego za bilo koji drugi sustav.

FAKTORI MINIMIZIRANJA NAPORA KOD KORIŠTENJA SUPER-a

Konstrukcija SUPER-a

Dakle, do bilo koje opcije dolazi se u najviše 2 koraka.

Pri tome, svaki od ekrana je pažljivo i logično strukturiran, bez suvišnih znakova.

Unos podataka Dobivanje izvještaja Obuka za korištenje Dokumentacija